Hlavní herna pro děti od cca 18m

 


Montessori herna je malý milý prostor, ve kterém je pro malé děti připravené prostředí odpovídající jejich potřebám podle věku, schopností a fyzických proporcí. Prostředí s předměty, s vybavením i nábytkem, jejichž používání umožňuje dětem si hrát a zkoumat různé vlastnosti materiálů a montessori pomůcek.

Děti se při hře s předměty připravenými podle výzkumů Marie Montessori samovolně a přirozeně rozvíjí. Učí se pohybem, vnímají celým tělem, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a také koordinaci ruky a oka, připravují se na psaní, rozvíjí jazyk a porozumění řeči, setkávají se se základy matematického myšlení, na základě prožitků si vytvářejí mentální obrazy, seznamují se s řádem a rozmanitostí přírody a okolního světa, učí se vědomě zacházet s předměty, rozvíjejí estetické cítění, citlivost, kreativitu, soustředění a pozornost, získávají zkušenosti se zvuky a rozvíjí i další smysly, vědomě konají... a to vše skrze vrozený zájem o činnosti. Celkově děti sbírají nové zkušenosti a může u nich docházet k rozvoji samostatnosti, soběstačnosti, k vědomí svobodného jednání i k propojení s duchovní stránkou věci.

Dospělí mají v herně možnost se na své děti naladit, sledovat jejich činnost, zájmy a jednání a společný čas prožívat vědomě. Díky tomu mohou děti vnímat jako schopné bytosti s obrovským potenciálem. Takový potenciál má v sobě každé dítě a v prostředí typu montessori jej lze postupně odhalovat. Děti pak mohou být dospělými mnohem lépe chápány a přijímány při tom, co potřebují pro své bytí a rozvoj dělat. A toto zvědomování na základě reálných prožitků naše herna nabízí.

Pro zájemce o montessori pedagogiku v praxi jsou u nás k dispozici hodiny MONTEHRANÍ tj. pravidelné navštěvování herny pro rodiče s dětmi od cca 18 měsíců.

A nově je k dispozici i pravidelné navštěvování HERNIČKY PRO MALÍČKY, tj. pro děti ve věku cca 9-18 měsíců nebo do doby, kdy je pro děti smysluplný přechod do herny mezi starší děti.

Také v herně probíhá cca 2x ročně vzdělávací kurz MONTESSORI MAMINKA pro maminky nelezoucích miminek.