Platební podmínky Montehraní

 

Montehraní se navštěvuje v rámci zvolené skupinky pravidelně 1x týdně.

Zájemci se přihlašují k docházce na pololetí (I. září-leden a II. únor-květen). Při volné kapacitě doplňují skupinky Montehraní noví klienti vždy k začátku dalšího měsíce, např. od října, od listopadu atd.

Kurzovné se hradí buď za celé pololetí nebo postupně formou měsíčních faktur.

 

Ceník pro ročník 2018/2019

Pravidelná docházka 1x týdně  Kč 220,- na 80 minut krát počet setkání v daném pololetí (tj. v prvním pololetí cca 17 setkání, ve druhém pololetí cca 15 setkání - vždy v závislosti na počtu školních prázdnin a státních svátků). Když někdo nastupuje např. od října nebo od listopadu, tak se cena kurzovného samozřejmě odvíjí od toho, kolik setkání zbývá do konce pololetí.

Jednorázová návštěva  Kč 250,- na 80 minut      

 

Pro přihlášení na centrum@happymother.cz nebo na 606 789 421 se zasílá e-mailem písemná přihláška na zvolenou skupinku Montehraní (např. pondělí 9.00) a časem se zasílá mailem i faktura s údaji pro platbu.

Před nástupem do pravidelných hodin Montehraní je potřeba seznámit se s prostorem herny, s jednotlivými pomůckami a se základy montessori přístupů k nejmenším dětem. Pro tyto účely slouží VSTUPNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA, jejíž finanční ohodnocení je dobrovolné. (Reálná cena IS není zakalkulována do ceny pravidelného setkávání, protože už není ze strany herny zájem cenu lekcí zvyšovat. Proto je možné absolvovat IS zdarma anebo na ni přispět v hotovosti v den konání.)

V případě, kdy se noví klienti nemohou dostavit na nejbližší termín informační schůzky a mají zájem do herny nastoupit, je potřeba dohodnout si termín individuálního vstupního setkání v ceně Kč 500,-.

Pokud kapacita herny dovoluje, informační schůzku mohou též absolvovat např. babičky, tatínci, maminky se zájmem jen o montessori informace a kdokoli další :)  pro ně je cena schůzky v řádném termínu Kč 300,- (individuální termíny IS se jim neposkytují)


V případě volné kapacity a jen pro klienty, kteří už do herny chodili pravidelně alespoň jedno pololetí je možné Montehraní navštěvovat i nárazově (např. 1-2x měsíčně). Pro tuto variantu je potřeba dohodnout termíny návštěvy 1 měsíc předem (např. počátkem října stanovit termíny na listopad). Samozřejmostí je platba faktury před uskutečněním setkání a u jednorázových vstupů platí možnost nahradit si případnou absenci jen do 14 dní od termínu absence a pouze v jiné skupince.