Co je Montessori

Montessori je vzdělávácí směr postavený na přirozené touze dětí dělat to, co cítí, zkoumat, objevovat, naplňovat své potřeby, být aktivní, soběstační a nezávislí.

Za vznik Montessori pedagogiky můžeme být vděční dr. Marii Montessori, výjimečné ženě, která své poznatky založila na vědeckém pozorování malých dětí. Maria Montessori působila v první polovině 20.století, původem z Itálie, nyní známá po celém světě. Pro děti vyvinula množství speciálních pomůcek a aktivit, které jsou užitečné a smysluplně použitelné i dnes. Děti díky ní mohou již desítky let rozvíjet své schopnosti prostřednictvím aktivit praktického života a jeho nácviku, pomocí senzomotorického materiálu zaměřeného na smysly, díky aktivitám tzv. kosmické výchovy, která přibližuje dětem fascinující svět všude kolem nás a přirozeně také díky propracovaným aktivitám zaměřeným na mateřský jazyk a oblast matematiky.

 

Montessori z pohledu dospělých je přístup, který poskytuje dětem:

* kvalitně a esteticky připravené prostředí, ve kterém děti mohou fungovat samostatně a soběstačně

* dostatek předmětů a aktivit, o které mají děti v daném období opravdový zájem

* možnost samostatně "pracovat" a rozvíjet se

* dosatek času na nabývání zručnosti či vědomostí, atd.

ale především montessori přístup k nejmenším dětem znamená, s láskou a nezištně dětem ukazovat, jak se dá fungovat v běžném životě, v reálném světě, v přítomnosti, a ponechat jim v rámci přirozených hranic dostatek prostoru pro jejich Já.